Categorieën

Privacy voorwaarden Jobacom Pharma

Jobacom Pharma streeft ernaar een veilig en vertrouwd bestelsysteem te creëren voor al haar klanten. Het waarborgen van uw privacy wordt door Jobacom Pharma zeer serieus genomen. De bij ons geregistreerde persoonlijke gegevens van klanten worden door Jobacom Pharma gebruikt om uw bestelling op de juiste manier te verwerken. Persoonlijke gegevens van klanten worden niet verstrekt aan derden en uitsluitend voor andere doeleinden gebruikt na uw toestemming.

Op deze pagina leest uw welke privacy voorwaarden door Jobacom Pharma gehanteerd worden.

1. Gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens

Bestelling
Om een bestelling te kunnen verwerken heeft Jobacom Pharma een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens worden geregistreerd en opgeslagen en gebruikt bij de verwerking en verzending van uw bestelling en eventueel contact met de klantenservice.

Communicatie
Uw gegevens worden door Jobacom Pharma gebruikt voor communicatiedoeleinden en reclamedoeleinden. Hiermee wordt bedoeld het informeren over producten en acties uit het aanbod van Jobacom Pharma. Er wordt door Jobacom Pharma uitsluitend gebruik gemaakt van email reclame voor zover dit wettelijk is toegestaan. Wilt u zich afmelden voor het ontvangen van email reclames? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Tevens kunnen wij gegevens en berichten die u naar ons verstuurd met betrekking tot communicatie over bijvoorbeeld uw bestelling soms bewaren. Dit is nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw gegevens worden altijd op veilige wijze opgeslagen en niet gedeeld met derden.

Overig
Jobacom Pharma slaat automatisch gegevens van klanten op zoals URL, IP adres, browsertype, taal, tijd en datum van het bezoek. Deze gegevens worden opgeslagen in verband met de veiligheid en worden automatisch na uiterlijk 7 dagen weer verwijderd uit het systeem.

2. Delen van uw persoonlijke gegevens

Jobacom Pharma zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend openbaar maken aan partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw bestelling. Wanneer de wet of regelgeving vereist om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken, kunnen overheids-, regelgevende of wetshandhavende instellingen uw gegevens gebruiken. Jobacom Pharma zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden zoals commerciële partijen.

3. Cookies

Jobacom Pharma gebruikt uitsluitend Cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van het Groothandel bestelsysteem.

4. Copyright

© Copyright Jobacom Pharma 2015. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Jobacom Pharma”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen op deze website/diensten en producten zijn exclusief eigendom van Jobacom Pharma en zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt deze afdrukken voor privé-gebruik, maar een bredere verspreiding is enkel toegestaan na toestemming van Jobacom Pharma.